Vetenskapen om varför du flyter sjukt bra i saltvatten

2 min


178
7 delningar, 178 poäng
simma saltvatten havet

Den grundläggande anledningen till att en människa flyter bättre i saltvatten än färskvatten är att saltvatten är mer kompakt. Molekylerna i saltet binds samman med de i vattnet, vilket betyder att saltpartiklarna finns kvar i vattnet. Detta gör att saltvatten får mer materia per kubikcentimeter än färskvatten.

simma saltvatten havet

Vikt

Vikten spelar ingen roll när det gäller att flyta i vatten. Vikt är helt enkelt uppskattningen av mängden kraft som utövas på en massa. Massa är en uppskattning av den mängd materia en person eller ett föremål innehåller. En person med en massa om 100 kilo på jorden har samma massa på Mars, men vikten är annorlunda på grund av gravitationen. När vi pratar om densitet ser vi massan som finns i en viss volym.

Densitet

Densitet är ett sätt att mäta massa jämfört med volym. Till exempel har färskvatten en densitet om ett gram per kubikcentimeter. Det är viktigt för att ju lägre densitet en person har, fysiskt sett, desto mer flyter den. Människor består till stor del av vatten och densiteten reflekterar detta – den genomsnittliga mannen har en densitet om 0,98 gram per kubikcentimeter, och den genomsnittliga kvinnan har en densitet om 0,97 gram per kubikcentimeter. Det här är anledningen till att de flesta kan flyta i färskvatten, som pooler. Saltvatten har dock en densitet om 1,024 gram per kubikcentimeter.

Lösning

Anledningen till att saltvatten uppstår är på grund av vattnets sammansättning som en lösning. Vattenmolekyler är polära – den ena änden av molekylen har en positiv attraktion och den andra har en negativ. Vattenmolekyler är också relativt små. Det betyder att en annan polär molekyl kan omges av vatten. Vattnet kommer in mellan molekylerna och separerar dem från varandra genom en basisk struktur, och det är så salt separeras. Det är också anledningen till att saltvatten har en högre densitet. Alla små molekyler salt finns i vattnet, och salt har högre densitet än vatten. Om du häller salt i ett vattenglas kan du själv kontrollera det – saltet sjunker direkt. När saltet och vattenmolekylerna möts ändrar det vattnets densitet.

Flytande

Flytande handlar om hur objekt med olika densitet relaterar till varandra. En människa flyter främst i färskvatten eftersom de i genomsnitt är lite er flytande än färskvatten. En människa sitter dock lägre i färskvatten än saltvatten eftersom människor och färskvatten liknar varandra mer i densitet än människor i saltvatten.

Exempel

Om du tar en klick smör, som väger cirka 115 gram, och en bit järn som också väger 115 gram och släpper ner båda i ett badkar fyllt med vatten skulle smöret flyta medan järnet skulle sjunka. Järnet skulle se mycket mindre ut än smöret, även om båda bitarna väger lika mycket. Detta beror på densiteten – smör har 0,86 gram per kubikcentimeter medan järn har 7,87 gram per kubikcentimeter. Smöret har lägre densitet, och är därför mer flytande.

Källor

Vanliga söktermer:
  • varför ändras vattens densitet när man häller i salt
  • varför flyter man bättre i saltvatten
  • människor lägre densitet än vatten
  • saltvatten densitet
  • densitet saltvatten


  • Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

    178
    7 delningar, 178 poäng