Varför är det viktigt med aerobisk träning?

2 min


167
6 delningar, 167 poäng

Varje år i USA är det 715 000 hjärtanfallsfall enligt Centers for Disease Control and Prevention. Den hemska sanningen är att många av dessa fall skulle ha kunnat hindras med regelbunden aerobisk motion. Aerobisk motion i 30 minuter fem dagar i veckan hjälper hälsan och minskar risken för hjärtanfall, anmärker American Heart Association. Det här är en av anledningarna som aerobisk motion är en sådan väsentligt livskomponent.

Stärker hjärtat och andningsfunktioner

Aerobisk motion gör hjärtat starkare. Hjärtat blir mer effektiv på att pumpa blodet ut till kroppen. Det betyder att näringsfördelningen och avfallsbortföringen från olika kroppsdelar blir mer effektiva. Aerobisk motion hjälper också stärka och förbättra andningen. Effektivare lungor betyder att mer syre finns tillgängligt till kroppens olika behov.

Bättre uthållighet, humör och kognitiva funktioner

Att regelbundet motionera sig aerobiskt hjälper förbättra uthålligheten. Kroppen blir gradvis mindre uttröttbar ju mer den motioneras. Aerobisk motion lyfter också humöret. Regelbunden aerobisk motion kan sänka kolesterolvärden och hålla blodkärlen fria från möjliga blockad. Aerobisk motion ökar också immunförsvarets funktion, vilket gör kroppen bättre beredd att stå emot mindre sjukdomar.

Frekvens och duration

Att få 150 minuter medelintensivt aerobisk motion om veckan håller folk vid hälsan, enligt American Heart Association. Man har alternativet att bryta upp motionen i två eller tre 15- eller 10-minuterspass om dagen. Detta för att kortare mer frekventa pass under dagen bränner lika många kalorier som ett 30 minuterspass.

Minskar risken för kronisk sjukdom

Att motionera aerobiskt hjälper sänka risken för kroniska sjukdomar, rapporterar NYTimes Health Guide. Aerobisk träning håller artärerna elastiska eftersom det motverkar kolesterolblockader. Detta minskar kraftigt risken för kardiologiska problem. Regelbunden aerobisk motion kan också sänka blodtrycket. På detta sätt minskar aerobisk motion kraftigt risken för sjukdomar som hjärtsjukdomar, högt blodtryck och slaganfall. Människor som regelbundet motionerar sig aerobiskt har också minskad risk för Typ 2 diabetes, enligt MayoClinic.com.

Källor

Vanliga söktermer:
  • varför aerobisk träning


  • Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

    167
    6 delningar, 167 poäng