CheckmarkFaktagranskad

Fakta om Tai Chi som träningsform

Tai chi har sitt ursprung i Kina som en form av kampsport som används för självförsvar. Idag har den utvecklats till en populär form av komplementär och alternativ medicin som används för en mängd olika hälsoskäl. Till de positiva hälsoeffekterna av tai chi tillräknas den inre balansen som uppnås genom ständig rörelse, djupandning och mindfulness, som ger stöd i flödet av energi.

Grundläggande Filosofi

Principerna för tai chi är baserade i den forntida kinesiska filosofin. Kunskap om dessa principer är viktigt för att få full nytta av tai chi. Den viktigaste principen att känna till är sammanhanget mellan kropp och själ. Betoning på detta sammanhang i kombination med tai chi rörelser främjar flödet av qi, liksom balansen mellan yin och yang. Qi är en vital energi som behövs för att främja hälsa och livslängd. Yin och yang är element som motsätter sig varandra som kräver balans och harmoni. God hälsa och motion uppnås genom flödet av qi, liksom balansen mellan yin och yang. Stagnation av qi och oharmoniska yin och yang leder till dålig hälsa. Rörelserna i tai chi hjälper till att förbättra flödet av qi och upprätthålla harmoni mellan yin och yang.

Tai Chi Träning

Harvard Medical School beskriver tai chi som ”no pain, big gains” form av motion. Tai chi praktiseras av många skäl både vad gäller fysisk och psykisk hälsa. Det anses vara en lågt belastande aerob träning lämplig för människor i alla kunskapsområden och åldersgrupper. De graciösa rörelserna av denna träningsform möjliggör förbättrad fysisk kondition genom koordination, flexibilitet och balans samt muskelstyrka. Dessutom, då detta är en träning för kropp och själ, kan tai chi gynna den psykiska hälsan genom att lindra stress, ångest och depression.

Associerade Risker

Enligt det nationella centret för komplementär och alternativ medicin, avråder tai chi instruktörer att träna tai chi omedelbart efter en måltid under en aktiv infektion eller när du är mycket trött. Trots att tai chi är relativt säker för de flesta människor finns det några som kanske vill undvika det. Det nationella centret för komplementär och alternativ medicin bör kvinnor som är gravida och personer med ledproblem, ryggproblem, frakturer, bråck och/eller svår benskörhet konsultera en läkare innan de påbörjar ett tai chi program.

Saker Att Tänka På

Om du har ett seriöst intresse för att lära dig tai chi, behärska träningen i en klassmiljö innan du lär dig själv med hjälp av böcker eller filmer för att undvika olyckor eller skador. Gör din hemläxa innan du påbörjar ett tai chi program; hitta en klass som undervisas av en kvalificerad instruktör, granska studier som fokuserar på den särskilda nytta du vill uppnå genom tai chi och rådfråga alltid din läkare om du behandlas för en sjukdom för att se till att övningen är rätt för dig. Även om tai chi anses som alternativ medicin, bör det inte användas som en ersättning för traditionell vård från en legitimerad läkare eller sjuksköterska.

Källor

Nytt nyhetsbrev

Om du tror på kraften i personlig utveckling, dela den här artikeln.

Skapa passiva intäkter (1 klick)