Hur man sänker kroppstemperaturen efter träning snabbt

2 min


177
7 delningar, 177 poäng

När du tränar höjs kroppstemperaturen i din kärna medan du tränar. Hur snabbt och hur högt din temperatur stiger beror på hur intensivt du tränar och på tillstånd i din omgivning. Efter träningen sänks kroppstemperaturen till en normal nivå, men det kan vara en gradvis process. Du kan snabba på denna process om du gör rätt saker för att varva ned på ett effektivt sätt.

Energiproduktion

För att ge dig kraft när du tränar arbetar din metabolism på övertid för att hantera energikällor i kroppen, tvinga musklerna att dras samman, och förbruka energi. Även om cirka 75% av den värme dina muskler genererar förloras till omgivningen behåller kärnan viss hetta och värmer upp din kroppstemperatur. Ju mer intensivt du tränar, desto snabbare och högre höjs din temperatur.

Termoreglering

Förändringar i kärnans kroppstemperatur övervakas och kontrolleras hypotalamus, hjärnans termostat som är en del av ditt centrala nervsystem. En markant ökning eller minskning av temperaturen upptäcks av hypotalamus, som reagerar för att motverka förändringen och få tillbaka kroppen till en temperatur som går att hantera. Om din kärntemperatur blir för hög kan du drabbas av allvarliga värmerelaterade sjukdomar, som värmeutmattning och värmeslag.

Värmeförlust efter träningen

Även om din kärntemperatur stiger vid träning, ibland till en temperatur över 40 grader, börjar den kylas ned direkt efter träningen. Hur snabbt din temperatur minskar till en bekväm nivå – mellan 36,5 och 37,5 grader – beror på hur effektiv processen termoreglering är, och på andra faktorer i omgivningen.

Ideala metoder

Din kropp förlorar värme när den får kontakt med luft som rör på sig, men hur mycket värme som sprids beror på hur sval luften är och hur mycket luft du kommer i kontakt med. Det mest effektiva sättet att reducera kärnans kroppstemperatur är att hålla dig återfuktad under och efter träningspasset. Att ha vätska i kroppen låter dig svettas. När värmen i kärnan stiger till huden bildar svett ett snabbt system för värmeförlust som snabbt låter dig kylas ned.

Källor


Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

177
7 delningar, 177 poäng