Rekommenderat kroppsfett & BMI

2 min


151
4 delningar, 151 poäng

Du kan bli besatt av vad vågen visar, men enbart din vikt är inte en bra indikator på din hälsa. Procent av kroppsfett och body mass index är båda mått som används för att mer exakt kunna bedöma hälsorisker. Det kan hjälpa att känna till rekommenderade intervall för kroppsfett och BMI för att avgöra risken för fetmarelaterade hälsoproblem, såsom diabetes och vissa typer av cancer.

Mäta procent av kroppsfett

Det finns ett antal olika metoder som används för att mäta kroppsfettet i procent, inklusive hudvecksmätning, bioelektrisk impedans analys och hydrostatisk vägning. Hudvecksmätning är ganska lätt och exakt, men kräver en utbildad tekniker. Bioelektrisk impedans analys och hydrostatisk vägning är också exakta, men är kliniska tester som vanligtvis utförs i ett laboratorium. Marinkåren har utvecklat en matematisk formel för både män och kvinnor för att bestämma procenten kroppsfett som kräver mätningar av halsen och buken för män och hals, midja och höfter för kvinnor.

Mäta BMI

Mäta din BMI är mycket enklare än att mäta din andel kroppsfett eftersom det är en formel som kräver din längd och vikt. Du kan bestämma din BMI genom formeln; vikt (kg)/[längd (m)]2. Till exempel, en kvinna på 170 cm som väger 68 kg har ett BMI på 23,53.

Fett-intervall

Rekommendationerna för procent av kroppsfett är baserade på kön och ålder. För män är ett hälsosam procentintervall av kroppsfett mellan 7-25 procent och för kvinnor 16 till 33 procent. Ju äldre man är, desto högre är kroppsfettets procentintervall. Till exempel är det rekommenderade kroppsfettet för en 35 -årig man mellan 12 till 21 procent och för en 65 -årig man mellan 17-25 procent. Inte bara ökar kroppsfettets procentsatser som är större än rekommendationerna risken för sjukdom, men även fettprocentandelar lägre än rekommendationerna kan vara ohälsosamt. Att inte ha tillräckligt med fett kan störa de normala kroppsfunktionerna, kroppsfett hos män bör inte understiga 5 procent och hos kvinnor bör det inte understiga 15 procent.

BMI-intervall

BMI-mätningar är indelade i fem kategorier. Det rekommenderade hälsosamma BMI -intervallet är 18,5-24,9 . Ett BMI mindre än 18,5 innebär att du är underviktig och ett BMI mellan 25 till 29,9 betyder att du är överviktig. Fetma är indicerat om ditt BMI är 30,0 till 39,9 och extrem fetma om den är större än 40. Även om BMI är en bra indikator på hälsorisker skiljer det inte på fett och muskelmassa, så i vissa fall är det inte ett bra verktyg. Kroppsbyggare, till exempel, har en hög BMI men låg procent av kroppsfett.

Källor


Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

151
4 delningar, 151 poäng