Varför fortsätter inte pulsen öka när man tränar?

2 min


175
7 delningar, 175 poäng

När du tränar ökar pulsen för att kicka igång systemet som producerar energi. Hur hårt hjärtat måste arbeta beror på hur intensivt ditt träningspass är. Om du utför kardiovaskulär träning kommer pulsen att nå en platå och plana ut när kroppen producerar energi i en mer hållbar cykel. Såvida du inte tränar under en längre tidsperiod eller i varma temperaturer kommer inte pulsen att fortsätta öka.

Energiproduktion

I början av varje träningspass producerar kroppen energi anaerobiskt eftersom hjärtat och lungorna inte kan förse musklerna med tillräckligt med syre för att ge de arbetande musklerna kraft. När det kardiovaskulära systemet startar producerar kroppen istället energi aerobiskt, och ersätter ATP (förbrukad adenosintrifosfat) genom att konsumera och cirkulera syre genom blodet.

Maxpuls

Oavsett hur intensivt du tränar har alla en gräns för pulsen, vilket kallas för maxpulsen. Ett allmänt sätt att uppskatta maxpulsen är att ta 220 minus din ålder, men denna mätmetod anses inte vara särskilt korrekt. När din puls når en platå under träningspass med ökande intensitet har du nått din maxpuls.

Stadig puls

När du tränar i en lagom och hållbar hastighet kan kroppen cirkulera syre och ha det som en konstant energikälla. Under detta stadie, vilket är känt som stadig träning, kommer din puls att avta och vara konstant. Din puls kommer dock fortsätta vara förhöjd under ett par minuter efter ditt träningspass på grund av överflödig syrekonsumtion efter träningspasset.

Pulsdrift

Även om din puls kan nå en platå vid stadig träning finns det ett undantag till regeln, där din puls fortsätter stiga utan att du ökar ansträngningen. Detta fenomen är känt som pulsdrift, och även om orsaken fortfarande är okänt kan det vara ett resultat av en gradvis ökning av kroppens kärntemperatur.

Källor


Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

175
7 delningar, 175 poäng