Skillnaden på Personlig Tränare (PT) och Fitnesstränare

2 min


179
7 delningar, 179 poäng

Personliga tränare, fitnesspecialister och tränare är professionellt utbildade personer som har fått mycket träning i träningsvetenskap och fysiologi. De jobbar med enskilda personer för att lära dem om, och motivera dem att påbörja och behålla, hälsosamma rutiner som förbättrar deras hälsa och fitness. Det finns många certifierande ställen som testar och utbildar personliga tränare och fitnesspecialister. Det finns kurser och utbildningar över hela världen.

personlig tränare fitnesstränare

En personlig tränares roll

Personliga tränare jobbar med både friska individer och personer som har särskilda skäl för sin träning, t.ex. de som drabbats av skador eller en stroke. Certifierade personliga tränare utvecklar, demonstrerar och övervakar hälsosamma träningsrutiner som baseras på deras utbildning i träningsvetenskap. Ibland kan personliga tränare arbeta med en mindre grupp personer, som alla har samma tillstånd och har liknande fitnessmål.

En fitnesstränares roll

Fitnesstränare, eller fitnesspecialister, finns på universitet, sjukhus, gym och kommunala center. De är utbildade personer som också är certifierade i fitness. Specialisterna gör en mätning innan träningen påbörjas, och de uppskattar också risker för den som vill träna eller som rekommenderats att börja träna. De arbetar också med samhällen och individer som behöver utveckla och bibehålla hälsosamma vanor för att minimera effekterna av sjukdomar som diabetes.

Krav för att certifieras som personlig tränare

Enligt American College of Sports Medicine, som började certifiera personliga tränare och fitnesstränare 1954, måste du vara minst 18 år och ha ett gymnasiebetyg eller motsvarande för att få genomgå deras test för att bli en certifierad tränare. Man behöver också vara utbildad i hjärt- och lungräddning.

Krav för att certifieras som fitnesstränare

Om du vill bli en fitnesstränare måste du först uppfylla alla krav för att bli personlig tränare. Du måste även ha en kandidatexamen i ett hälsorelaterat fält, eller studera den sista terminen på en sådan utbildning.

Relation

En fitnesspecialist kommer ge ett generellt antal övningar för att en individ ska uppfylla sina hälso- och fitnessmål, som viktnedgång eller rehabilitering av skadade kroppsdelar. En personlig tränare skapar sedan ett schema för kunden, och tränar med denna för att säkerställa säkerhet och motivera vidare framgång. Efter att kundens hälsa och fitness har förbättras kan den personliga tränaren skicka tillbaka kunden till fitnesspecialisten för att utvärdera dennes behov och se om de ska beordra en ny träningsregim.

Källor


Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

179
7 delningar, 179 poäng