Skillnaden i motstånd & inflexibilitet: Hur Rörlig vs Stark är du?

2 min


190
8 delningar, 190 poäng

Även om de enkelt förväxlas är det stora skillnader mellan motstånd och inflexibilitet. Motstånd är den mängd kraft som appliceras mot kroppen för att utmana dina rörelser. Inflexibilitet är en strukturerad oförmåga att röra kroppen bortom en viss punkt. Att kunna identifiera din inflexibilitet kan hjälpa dig skapa en effektiv träningsrutin och förhindra akuta och kroniska skador.

Identifiera funktion

Under samma rörelse kan du avgöra både motståndet och inflexibiliteten i alla leder. När du utför en bicep curl fungerar vikten i hanteln eller styrkan i motståndsbandet som motstånd för att utmana dina biceps och öka din styrka. Oförmågan att böja dig längre eller räta ut din armbåge är gränsen för hur flexibel din led är. Förlorad förmåga att böja eller räta ut helt och hållet är inflexibilitet och bör hanteras.

Fördelar och nackdelar med motstånd

Motstånd erbjuder många positiva effekter, inklusive ökad kaloriförbränning, förbättrad muskeltoning, ökad muskelstorlek, och förhöjd kardiovaskulär intensitet. För mycket motstånd kan dock leda till skadad hållning eller skador från överansträngning. När du tränar bör du se till att endast använda den vikt eller det motstånd som låter dig ha en korrekt hållning och position. Öka motståndet med max 10 % per vecka för att reducera risken för skador.

Fördelar och nackdelar med inflexibilitet

Varje led i kroppen har en viss nivå inflexibilitet. Detta är naturligt, för att förhindra att leden böjs eller sträcks för mycket, då detta kan skada musklerna, ligamenten, senorna och lederna. En onormal förlust av rörelsefrihet kan dock resultera i skador, och ökad inflexibilitet från de muskler som inte kan röra sig helt och hållet, och som fortsätter att förkortas med tiden. Stretcha före och efter ditt träningspass för att öka flexibiliteten. Du kanske har en anatomisk anomali som begränsar din förmåga att röra sig. I så fall behöver du uppsöka en läkare eller terapeut för att ta hand om detta problem.

Att testa motstånd och inflexibilitet

Testerna för motstånd och inflexibilitet varierar på många sätt. När en terapeut testar din rörelseförmåga kan denne använda en goniometer, vilket är ett anpassat verktyg som mäter hur mycket du kan röra dig. Din terapeut jämför sedan dina rörelser med det nationella genomsnittet för din åldersgrupp och avgör om du lider av inflexibilitet. När du testar din styrka kommer terapeuten att erbjuda motstånd genom att trycka på din arm eller ditt ben och jämföra det. Mängden tryck som du kan stå emot utan att röra på dig jämförs sedan med andra i din åldersgrupp. Terapeuten kommer att tilldela dig ett värde mellan noll och fem, i enlighet med skalan Manual Muscle Testing.

Källor


Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

190
8 delningar, 190 poäng