Varför en morgondusch höjer pulsen (Faktorer + Negativa effekter)

2 min


188
8 delningar, 188 poäng

Din puls påverkas av ditt fysiska tillstånd, din ålder, dina känslor, och din aktivitetsnivå, men den kan också påverkas av faktorer i omgivningen, som temperatur. Den stora ökningen av temperatur som kroppen upplever när du duschar på morgonen höjer din puls eftersom nervsystemet försöker hitta en balans mellan din core och din omgivning.

Termoreglering

Din kropp siktar på att hålla en konstant temperatur i kärnan, mellan 36,5 – 37,5 grader Celsius. Förändringar i omgivningens temperatur kan påverka hudens temperatur, vilket sedan går över i blodet och förändrar temperaturen i din kärna. Hypotalamus är hjärnans termostat, som ansvarar för att övervaka och hantera kärnans kroppstemperatur. En av dess nyckelfunktioner är att höja eller sänka pulsen beroende på temperaturen och dess krav.

Värmerespons

Värmen från duschen värmer upp din interna temperatur, och sparkar igång det automatiska svar från nervsystemet som höjer din puls. Enligt coachen Brian MacKenzie kan värme och fuktighet höja pulsen med 10 slag per minut. Temperatur sprids snabbare genom vatten än luft, vilket får pulsen att öka snabbare under en varm dusch än under en solig eftermiddag.

Mekanism

Att höja pulsen som svar på en ökning av temperaturen är inte nödvändigtvis något dåligt. Faktum är att anledningen till att pulsen ens höjs är det ökade blodflödet när nervsystemet försöker öppna hudens porer för att börja svettas. I vanliga fall skulle denna svettning hjälpa dig kyla ner kroppen, men om du fortsätter exponeras för en konstant, varm vattenstråle kommer din temperatur att fortsätta öka.

Negativa effekter

Kroppen har sina begränsningar när det gäller hur varm du kan bli innan de negativa effekterna blir uppenbara. Ökningar av kärnans temperatur kan leda till uttorkning, utmattning på grund av värme, och värmeslag. Att tillbringa ett par minuter i en varm dusch borde inte göra någon skada, men du bör begränsa din exponering för hettan och se till att kroppen tillåts jämna ut sig själv efter att den exponerats för en extrem temperatur.

Källor


Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

188
8 delningar, 188 poäng