Marknadsföringslagen, regelefterlevnad

Nedan beskrivs Wolber.se’s regelefterlevnad gällande Marknadsföringslagen, samt följande regler och riktlinjer:

Vi gör allt som krävs för att på ett korrekt sätt presentera produkter eller tjänster som vi använder, rekommenderar eller på annat sätt hänvisar till på Wolber.se. Vi uppnår en komplett regelefterlevnad genom insamlandet av ett uttryckligt samtycke från våra användare, samt statiska annonsmärkningar som användaren inte kan klicka bort.

Wolber.se är en produktrekommendationstjänst, och för att erbjuda våra användare denna tjänst gratis mottar vi affiliate-ersättning för att kunna fortsätta producera köpguider och produktrekommendationer. Inget innehåll eller produkturval har påverkats av, eller publicerats på beställning av, kommersiella aktörer. Wolber ger endast höga betyg till de allra bästa produkterna enligt vår egen mjukvara och de redaktörer som kvalitetssäkrar våra produktlistor.

Det är vårt mål att anamma riktlinjerna och kraven från KO, ICC, RO och SJF till gagn för alla, och med det i åtanke vill vi ge följande upplysningar avseende vår affärsmodell:

Annonsmärkning

Den information som gjorts tillgänglig på Wolber.se kan innehålla direkta eller indirekta hänvisningar till produkter, program eller tjänster som kan vara reklam i form av annonslänkar. Det innebär att Wolber kan motta en provision baserat på ordervärde.

Artiklar kan också vara skrivna på uppdrag av en aktör i ett kommersiellt samarbete, och är i så fall tydligt märkt som ett sponsrat samarbete (inkl avsändare).

Observera att produktlänkningar kan komma att inte bli kända invid varje enskild annons, produkt eller tillhörande länk. För att vara säker bör du helt enkelt anta att det finns en kommersiell produktlänkning och att vi kan få ersättning i pengar eller på annat sätt för allt du köper till följd av att du besökt denna webbplats, och att vi kan få betalt endast genom att du klickat på någon länk.

Deklaration av annonsmärkningar

  1. Ett statiskt meddelande om Wolber.se’s användande av annonslänkar visas ovanför den primära tabellen med produkterna och dess affiliatelänkar. Meddelandet visas för samtliga enheter/devicer och på samtliga sidor som innehar denna typ av produkttabell.
  2. Ett meddelande om sponsrade samarbeten, inkl avsändare, lämnas längst upp på samtliga artikelsidor som omfattas av ett sådant samarbete

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar via mejl om vi innehar denna, men kan inte garantera detta.