Liggande cykel: Den lates guide till enkel effektiv träning

2 min


181
7 delningar, 181 poäng

Med stationära och stödförsedda, liggande cyklar kan man på ett enkelt och effektivt sätt genom medelintesiv eller intensiv träning förbränna många kalorier. Hur många beror på konditionsnivå och ålder samt intensitet i träningen.

Liggande cykel

Kaloriförbränning

Att cykla på en träningscykel i svagt tempo ger en förbränning på uppskattningsvis 387 kalorier i timmen för en person som väger 70 kilo. En ökning till medelintensivt tempo ökar kaloriförbrukningen till uppskattningsvis 493 kalorier i timmen. En ytterligare ökning till intensiv träning kan förbränna så mycket som 880 kalorier i timmen. En stödförsedd träningscykel speglar i stort kaloriförbrukningen hos en vanlig träningscykel då träningen aktiverar samma muskelgrupper.

Kondition

Kaloriförbrukningen beror i hög grad på ansträngningen. En högre puls ger en högre kaloriförbränning. Stödförsedda cyklar anses mildra hjärtats ansträngning jämfört med vanliga träningscyklar. Det kan innebära en lägre syreupptagningsförmåga och därmed en mindre kaloriförbrukning, men skillnaden är försumbar.

Pulszoner

Genom att träna medel- eller högintensivt uppnås maximal viktminskning. För att hitta rätt nivå delas din hjärtfrekvens in i pulszoner. Din maximala hjärtfrekvens kan uppskattas genom att subtrahera din ålder från 220. Kvinnor har generellt en lägre maximal hjärtfrekvens än män. Med en maximal frekvens kan man därefter experimentera med pulszoner. Vid uthållighetspass rekommenderas 50 till 60 procents ansträngning av maximum. Intensiv träning i korta intervaller med hög kaloriförbrukning ligger över 80 procent av maximal hjärtfrekvens.

Att tänka på med liggande cykel

Liggande cyklar har en fördel före vanliga träningscyklar genom att de minskar belastningen på ryggen samt att de är bekvämare under längre träningspass. De är däremot inte för alla. Generellt är de tänkta för personer med sämre kondition eller för personer med hjärt- och kärlproblem. Om du är frisk och normalviktig får du ett bättre träningsresultat på en vanlig träningscykel.

Källor

Vanliga söktermer:
  • cykla på liggande på rygg
  • cykling liggande
  • liggande cykel


  • Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

    181
    7 delningar, 181 poäng