2 ord om kreativitet som fick en kapten att erövra Mexiko

2 min


179
7 delningar, 179 poäng

En av nycklarna till att nå sina mål är att undanröja alla nödutgångar. Det är frestande att retirera till säkra områden och komfortabla kompromisser när tuffa utmaningar och svårigheter uppstår. För att undvika kovändningar och att man överger sina ursprungliga mål tror jag att man måste göra det mer lättillgängligt att fortsätta kämpa än att vända kappan efter vinden.

I strävan mot ett mål måste du fokusera på vad du vill uppnå och undvika impulsen att gå tillbaka till det som känns bekvämt. Man måste gå utanför sin ”Comfort zone”.

kreativitet, bränn skeppen, idé, mål, målsättning

När den spanska conquistadoren Hernán Cortés på 1500-talet la ankar i Mexiko löd en av hans första orders till sina män: ”Bränn skeppen!”. Cortés var mycket hängiven sitt uppdrag och ville inte ge sig själv eller sina män möjligheten att åka tillbaka till Spanien. Genom att ta bort det här alternativet var Cortés och hans män tvingade att fokusera på hur de skulle göra för att lyckas med uppdraget.

Att eliminera utrymningsvägar skapar ett övertygande skäl att fokusera på målet och fortsätta framåt. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om Cortés beordrade sina män att bränna skeppen lät han dem knappast att bränna mat och förnödenheter. Att skära av en flyktväg för att öka motivationen och skapa ett tryck mot målet du kanske annars hade gett upp är en sak, och att vara oförsiktig och ta onödiga risker är en helt annan.

Som jag bloggat om tidigare på Wolber så krävs ordentlig planering och kontrollerade processer för att nå sina mål – så väl affärsmässiga som personliga. Alla mål innebär en viss risk, men det är bara dumt att skapa onödiga risker och stress genom dålig planering – och därmed sakna nödvändiga verktyg för att nå målen.

Först säkerställer du förnödenheterna. Sen bränner du skeppen!


Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

179
7 delningar, 179 poäng