9 Bästa Selentabletterna

I den här guiden ska vi ta oss en titt på något kallat selen samt selentabletter. Det kommer vi att göra genom att förklara vad selen och selentabletter är för något, ta oss en titt på dess historia, vad som är dess fördelar, vad för symptom selenbrist kan resultera i, om det går att överdosera selen samt vad det kan få för konsekvenser, vad för nackdelar och eventuella bieffekter som är associerade med selen, samt vad den rekommenderade doseringen är. Känner du inte till vad selen är för något hoppas vi att genom denna artikel kunna väcka ett intresse för detta ämne hos dig. Vårt mål är att ge dig en övergripande blick över varför det är viktigt att du får i dig tillräckliga mängder selen samt vilka sätt det är bra för din hälsa på. Vi kommer även att informera dig om vilka typer av livsmedel samt kosttillskott du bör vända dig till för att se till så att du får i dig tillräckligt med selen.

Mest populära Selentillskott


Selen

Frakt: Fri frakt vid 100kr
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen


Holistic Selen

Frakt: Fri frakt!
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen


Great Earth Selen

Frakt: Fri frakt vid 100kr
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen


Bringwell Selen

Frakt: Fri frakt vid 100kr
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen


Ledins Selen

Frakt: Fri frakt vid 100kr
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen


Bio-Selen +Zink

Frakt: Fri frakt!
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen


Solgar Selen Jästfri

Frakt: Fri frakt!
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen


SelenoQ10

Frakt: Fri frakt!
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen


Helhetshälsa SelenOptimal

Frakt: Fri frakt!
Lagerstatus: I lager
Produkttyp: Selen

Vad är selentabletter?

Selen är ett icke-metalliskt grundämne som är mycket viktigt för kroppen av flera olika anledningar. Ämnet finns i jorden såväl som i rök och damm, och det tillhör en kategori av ämnen som går under samlingsnamnet spårämnen. Spårämnen är kemiska ämnen där majoriteten av dem är grundämnen. Spårämnen är i stort sett synonyma med mineralämnen, något som innebär att de är livsviktiga att få i sig, men endast i mycket små mängder. Övriga exempel på spårämnen är järn, koppar, jod, zink, kobolt och molybden.

Tillsammans med kroppens enzymer bidrar selen till att förse kroppens celler med ett skydd mot oxidation. Faktum är att selen finns i samtliga av kroppens celler där de tillsammans med enzymerna dessutom bekämpar så kallade fria radikaler. Fria radikaler är ett namn som används för att beskriva en mängd ämnen som är skadliga för kroppen. Dessa ämnen kan dels framkomma genom ohälsosamma mentala tillstånd som stress och sömnbrist, men även genom dålig luft, cigarettrök, och andra ohälsosamma förhållanden och substanser. Faktum att selen bekämpar fria radikaler innebär i sin tur att det skyddar kroppen mot sjukdomar och andra icke-önskvärda tillstånd.

Likt många andra vitaminer, mineraler och grundämnen så samverkar selen även med andra substanser i kroppen för att bygga upp immunförsvaret. Selen samarbetar till exempel med E-vitamin för att bygga upp ett starkt immunförsvar, samtidigt som det i övrigt förstärker de effekter E-vitamin har på kroppen. Som en del av detta ingår det bland annat att selen bidrar till att stärka hjärtat samt kroppens övriga muskler, det har en skyddande effekt för levern, och det minskar risken för att du ska drabbas av stress eller hjärtsjukdomar.

Det finns alltså en stor mängd fördelar med att få i sig tillräckliga mängder selen, men mer om detta senare i texten. Men hur får vi då i oss selen? Svaret på detta är att vi antingen får det via maten vi äter, via kosttillskott, eller genom att använda oss av en kombination av de båda sätten. Tyvärr tillhör Sverige ett av de länder i världen där jorden har en av de allra lägsta halterna av selen. Detta beror bland annat på att jorden här i Sverige har odlats upp för mycket, nedfall av tungmetaller, samt markförsurning. Resultatet av detta är att vi svenskar har mycket låga halter av selen i vårt blod. Jämför man med USA så har folket där dubbelt så höga halter av selen som oss svenskar.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte enbart är jordens selenhalt som påverkar hur mycket av detta grundämne som ett visst livsmedel innehåller. Andra bidragande faktorer är bland annat hur raffineringen av livsmedlet sköts, samt hur tillagningen går till. Faktum är dock att i stort sett alla livsmedel innehåller selen. Dock handlar det i majoriteten av fall om ytterst små mängder. De livsmedel som innehåller de högsta halterna av selen är bland annat olika typer av fisk och kött, smör, fullkornsvete, paranötter, lever, njure och annan inälvsmat samt ägg, mjölk, ost och råris. När det gäller livsmedel är det alltså dessa typer du bör hålla dig till för att se till att du får i dig så mycket selen som möjligt.

Som tidigare nämnt är maten vi äter dock inte det enda sätt vi kan få i oss selen på. Även kosttillskott är ett bra alternativ för att se till att du får i dig tillräckliga mängder selen. Notera dock att du inte bör använda selen i form av kosttillskott som din enda källa till detta viktiga grundämne. Som alltid bör kosttillskott istället användas som ett supplement till din reguljära kost.

Med tanke på de låga selenhalterna i jorden här i Sverige så är kosttillskott ett extra bra alternativ för att försäkra dig om att du får i dig tillräckliga mängder selen. Dels ingår selen som en del i så kallade multivitaminer. Multivitaminer kommer antingen i tablettform eller i flytande form. Dessutom finns det även kosttillskott som enbart innehåller selen. Det finns flera olika tillverkare som erbjuder selen som kosttillskott, och i de flesta fall handlar det om tabletter eller kapslar. Utöver multivitaminer finns det även övriga kosttillskott som kombinerar selen med andra hälsosamma ämnen. Det finns till exempel ett sådant som heter ” Bio-Selen +Zink”. Precis som namnet antyder består detta kosttillskott förutom selen även av zink, men dessutom ingår även A-, C, E, och B6-vitamin i det. Oroar du dig över ifall du får i dig tillräckliga mängder selen eller inte så är tillskott som dessa alltså utmärkta alternativ för att försäkra dig om att du får i dig tillräckligt med selen. Notera dock återigen att kosttillskott aldrig bör användas som substitut till en vanlig kost, utan endast som supplement.

Selens historia

Ett intressant faktum gällande selen är att det var en svensk som var först med att upptäcka det. Denna person var en man vid namn Jacob Berzelius. Jacob Berzelius var en friherre, kemist och naturforskare. Inom kemikretsar här i Sverige är han mer känd som ” Den svenska kemins fader”. Detta epitet har han fått eftersom han förutom selen även var den person som upptäckte grundämnena cerium, kisel och torium.

Det var i samband med att Berzelius hösten 1817 befann sig på Gripsholms svavelsyrafabrik som han i fabrikens blykamrar fann ett rödaktigt slam som han inte stött på tidigare. Vid en första analys av slammet tolkades resultatet som att det fanns en möjlighet att det innehöll tellur. Tellur är likt selen ett grundämne. Det skiljer sig dock från selen genom att det är halvmetalliskt och tillhör en grupp av grundämnen vilka kallas för kalkogener.

Efter fortsatta analyser i Stockholm kom Berzelius dock i början av 1818 fram till att det rödaktiga slammet inte alls innehöll tellur, utan att det var ett fram till dess okänt grundämne han hade upptäckt. Ämnet påminde dock på många sätt och vis om tellur, och eftersom tellur fick sitt namn efter Tellus, eller Jorden som vår planet även är känd som, bestämde Berzelius sig för att ge det nya ämnet namnet selen. Han valde just selen som namn eftersom månen på grekiska kallas för ”Selene”, och genom att använda selen som namn såg Berzelius det som ett sätt att uppmärksamma likheterna, eller släktskapet som Berzelius själv kallade det, mellan tellur och selen. Det var alltså så det gick till när selen fick sitt namn, och sedan dess används detta namn i olika varianter runtomkring i världen.

Fördelar

Precis som vi nämnde tidigare i texten så finns det ett stort antal fördelar nära förknippade med selen och selentabletter. Ämnet fungerar alltså som en antioxidant som skyddar kroppen mot fria radikaler, något som i sin tur minskar risken för att du ska drabbas av sjukdomar och liknande. Vidare resulterar selen i ett starkare hjärta och starkare muskler i övrigt. Dessutom förser det levern med skydd, minskar risken för att du ska drabbas av hjärtsjukdomar eller stress, förstärker de effekter som E-vitamin har på din kropp, samt resulterar på det stora hela i ett starkare immunförsvar.

Detta är dock långtifrån samtliga positiva effekter som selen har för kropp och sinne. Dels så är selen nödvändigt för att kroppen ska kunna ha en fungerande syreförsörjning och ämnesomsättning. Det sägs även ha en positiv inverkan för barn som lider av växtvärk. Dessutom har det en positiv effekt för vårt mentala mående, detta eftersom selen stimulerar substanser som serotonin och dopamin. Substanser som dessa spelar en central roll för vårt psykiska mående, och är nödvändiga för att vi ska kunna må bra. Just därför kan selen fungera som ett utmärkt alternativ vid behandling av depression, ångest, trötthet och liknande psykiska tillstånd.

Vidare så är det av yttersta vikt att du får i dig selen ifall du skulle råka ut för en kvicksilverförgiftning, detta eftersom selen skyddar kroppen mot just denna typ av förgiftning. Dessutom renar och avgiftar selen kroppen från det giftiga ämnet kadmium som bland annat kan orsaka högt blodtryck. Angående blodtryck så är selen dessutom nödvändigt för att kroppen ska kunna producera prostaglandiner, ett ämne som reglerar blodtrycket.

Selenbrist

Det är viktigt att du får i dig tillräckliga mängder selen av flera olika skäl. Ett av dessa är för att förhindra att du ska drabbas av selenbrist. Selenbrist kan nämligen resultera i en mängd otrevliga symptom som du med största möjliga sannolikhet vill undvika till varje pris. Dels så innebär brist på selen att du löper större risk för att drabbas av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, tungmetallförgiftning, samt att du åldras snabbare än vad som är normalt. Dessutom kan brist på selen resultera i en kraftig försvagning av dina muskler, framför allt när det handlar om äldre personer. Sist men inte minst kan selenbrist dessutom ha en negativ inverkan på fertiliteten, detta genom att orsaka impotens och sterilitet.

Överdosering av selen

Överdosering av selen är något som absolut är möjligt och som dessutom kan resultera i en mängd symptom av de mindre trevliga sorterna. En för stor dos selen är närmare bestämt giftigt och kan ha en negativ påverkan på både mag- och tarmkanalen samt leda till en minskad tillväxt av både hår och naglar. För att undvika detta från att ske så bör du aldrig ta mer än 300 mikrogram selen om dagen.

Nackdelar och bieffekter

Det är svårt att peka ut några specifika nackdelar och bieffekter som är associerade med selentabletter. Två av de vi kan komma att tänka på är det faktum att det är möjligt att överdosera selen, något som i sin tur gör att ämnet blir giftigt och kan resultera i en mängd otrevliga symptom, samt det faktum att marken här i Sverige är så pass selenfattig som den är. Hur som helst så är selen ofarligt så länge du inte överdoserar det, och så länge du inte har brist på det. Håller du dig till Livsmedelsverkets RDI (Rekommenderade dagliga intag) så bör du inte märka av några nackdelar eller bieffekter med selen, utan snarare en mängd fördelar.

Dosering

När det gäller doseringen av selen så är det rekommenderade dagliga intaget följande enligt livsmedelsverket:

  • Spädbarn mellan 6-11 månader rekommenderas att få i sig 15 mikrogram per dag.
  • Barn mellan 12-23 månader rekommenderas att få i sig 20 mikrogram per dag.
  • Barn mellan 2-5 år rekommenderas att få i sig 25 mikrogram per dag.
  • Barn mellan 6-9 år rekommenderas att få i sig 30 mikrogram per dag.
  • Barn mellan 10-13 år rekommenderas att få i sig 40 mikrogram per dag.
  • Kvinnor och flickor över 14 år rekommenderas att få i sig 50 mikrogram per dag.
  • Män och pojkar över 14 år rekommenderas att få i sig 60 mikrogram per dag.
  • Gravida och ammande kvinnor rekommenderas att få i sig 60 mikrogram per dag.

Som tidigare nämnt bör du undvika att få i dig mer än 300 mikrogram selen om dagen. Dessutom bör du alltså se till att få i dig Livsmedelsverkets rekommenderade dagliga intag, detta för att försäkra dig om att inte drabbas av brist på selen. Precis som överdosering av selen kan resultera i en mängd otrevliga symptom så kan alltså även brist på selen göra detsamma.

Sammanfattning

Det finns en rad fördelar med att få i sig tillräckligt med selen, dels är det livsnödvändigt för att kroppen ska ha en fungerande syreförsörjning samt ämnesomsättning. Men givetvis finns det ett flertal fördelar än så. Selen räknas som ett grundämne och det upptäcktes av en svensk vid namn Jacob Berzelius, han var en friherre, naturforskare samt kemist. Om du misstänker att du har brist på selen kan det vara bra att implementera selentabletter i din vardagliga kost, det ska vara ett komplement och inte ersätta en varierad kost.

Vanliga söktermer:
  • selenbrist test
  • bäst selen