Hemligheten bakom hög syreupptagningsförmåga avslöjat

3 min


178
8 delningar, 178 poäng

Syreupptagningsförmågan är en process där kroppens celler förenklat använder syre för att generera energi. Syret sätter igång en process som bryter ner fettsyror från fettvävnaden och frigör på så sätt energin som förbrukas vid träning. Med regelbunden träning sker en anpassning till träning och kroppens kondition förbättras. Med tiden förbättras kroppens förmåga att använda lagrad energi via syreupptagningen.

löpning kondition syreupptagning

Mer energi med fler mitokondrier

Det är i cellernas mitokondrier som syreupptaget sker. Mitokondrierna är kroppens egna kraftverk och har till uppgift att bryta ner fettsyrorna till energi. Mitokondrierna i muskelcellerna ansvarar för att motstå trötthet och ökad syreupptagning vid medel- till högintensiv träning. En studie i ’Journal of Applied Physiology’ publicerades 2013 som visade på att personer på elitnivå och vältränade atleter hade en signifikant högre syreupptagningsförmåga än den genomsnittliga motionären. Vidare visade studien att mängden mitokondrier i muskelcellerna var högre för elitgruppen, vilket visar att kroppen anpasssar sig till uthållighet genom att producera fler mitokondrier i cellerna.

Hjärtfrekvens och pumpvolym

Konditionsnivån som avgörs av syreupptagningsförmågan i cellerna bestäms av hjärtfrekvens och mängden blod som pumpas ut i varje slag. Personer med god kondition har ett starkare hjärta, som slår med en lägre frekvens samt med högre volym i varje slag, än personer med en stillasittande livsstil. Hälsosamma och aktiva vuxna har en vilopuls på 60 till 80 slag per minut, medan stillasittande personer kan ha en vilopuls på över 100 slag per minut. Skillnaden beror på mängden blod som pumpas i varje slag från den vänstra hjärtventilen. Hjärtats vänstra kammare anpassar sig till träning genom att öka i omfång och därmed förbättra volymkapaciteten i varje hjärtslag. Otränade individer har en slagvolym på 50 till 70 milliliter per slag vid vila, som vid ökad aktivitet kan stiga till 110 till 130 milliliter per slag. Elittränade individer har en slagvolym på 90 till 110 milliliter per slag vid vila som kan stiga till 150 till 220 milliliter per slag vid ökad aktivitet. Dessa faktorer är avgörande för hur länge och hur bra en person kan prestera, oavsett träningsform, aerob eller anaerob.

Mjölksyreströskel

Med fler mitokondrier i muskelcellerna ökar inte bara syreupptagningsförmågan, mjölksyretoleransen förbättras också. Mjölksyra är en restprodukt som produceras vid träning när musklerna bryter ned glykos. Denna transporteras sedan vidare till levern, som där återvinns till ny glykos. En för hög mjölksyreproduktion kan leda till kraftig muskeltrötthet och eventuellt kramper, som tvingar till vila innan fortsatt träning. När mjölksyreproduktionen i musklerna överstiger förmågan att avlägsna mjölksyran når man den så kallade mjölksyretröskeln. Med en förbättrad kondition och en ökad mängd mitokondrier höjs mjölksyretröskeln som i sin tur förbättrar uthållighet och även balansen mellan mjölksyreproduktion och förmågan att avlägnsa mjölksyran till levern. Resultatet blir längre och snabbare löprundor eller fler repetitioner med tyngre vikter på gymet.

Återhämtning

Syreupptagningsförmågan avgör också hur snabbt återhämtningen efter ett intensivt pass sker. Vid återhämtning strävar kroppen efter att återgå till vila genom nedkylning av kroppstemperatur, reparera muskelvävnad och balansera hormonnivåer samt fylla på med näring. Återhämtning är en enegikrävande process och kräver därför en högre syreupptagning för att återställa kroppens fysiologiska förmåga. Enligt en studie i ’Journal of Applied Physiology’ återhämtar sig vältränade personer vid högintensiv träning signifikant fortare än otränade personer.

Källor

Vanliga söktermer:
  • hur ökar man syreupptagningsförmågan
  • varför öka syreypptagningsförmåga
  • https://wolber se/hur-kondition-syreupptagningsformaga/
  • förbättrar syre upptagning
  • vilka dopningsmetoder ökar syreupptagningsförmågan


  • Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

    178
    8 delningar, 178 poäng