Produktivitet

Produktivitet handlar om effektiv användning av resurser. Med resurser menas oftast människors tid och nyttjande av kunskap. Man kan säga att produktivitet handlar om att minimera onödigt arbete, och nå samma eller bättre resultat med mindre i insats. Här hittar du metoder, guider och smarta tips inom produktivitet.