Fördelar & nackdelar Zumba – Är det verkligen bra träning?

2 min


184
8 delningar, 184 poäng
zumba dansklass danspass

Zumba har på kort tid blivit en mycket populär träningsform över hela världen. Det är en rolig, energigivande och hälsosam träning som numera hittas på många gym. Det är däremot en träningsform som kanske inte passar alla.

Konditionsträning

Med inspiration från afrikansk och latinamerikansk dans ger Zumba ett hög-effektivt träningspass. En timmes zumba-träning kan ge en kaloriförbrukning på upp till 470 kalorier. Tre liknande pass i veckan täcker därmed den rekommenderade mänden aerob träning. Eftersom träningen dessutom är rolig anses det vara en ideal träningsform för att gå ner i vikt.

zumba dansklass danspass

Mental hälsa

Fysisk aktivitet, särskilt hög-effektiv aerob träning, kan förbätra den mentala hälsan. Utsöndringen av endorfiner – hormonet som ger en känsla av välbefinannde – är hög vid fysisk aktivitet och höjer humöret. Träning har också en mycket god effekt på självförtroende och självkänsla, särskilt om den resulterar i viktnedgång och en attraktivare kroppsform. Regelbunden träning är också bra för stresshantering och avslappning.

Gruppträning

Att träna i grupp kan vara både en fördel och en nackdel beroende på egna preferenser. Många känner sig obekväma med träning inför andra, men att träna Zumba kan leda till att man blir mer social och kanske hitta nya likasinnade vänner.

Svårt att lära

En ovan dansare med sämre koordination kan tycka att rörelserna i zumbaträningen är alltför komplicerade. De snabba latinamerikanska dansrytmerna kan vara svåra att hänga med i. Äldre och otränande kan uppleva att den hög-effektiva träningen i zumba blir för mycket att hantera.

Tillgång på klasser

Det kan vara svårt att hitta ett gym som har zumbaklasser om man inte bor i större städer. Gruppträning kräver dessutom att man har möjlighet att styra sitt schema för att kunna vara med på pass vid specifika tider samt även vara medlem hos en träningsanläggning. Flera skäl till att många avstår från zumbaträning.

Källor

Vanliga söktermer:
  • fördelar med zumba
  • zumba för att gå ner i vikt


  • Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

    184
    8 delningar, 184 poäng