Tjäna 21-27%! Drafta i simning + Ligga på rulle i cykling

2 min


180
7 delningar, 180 poäng

Isaac Newtons första lag i fysik är att ett föremål i rörelse fortsätter i rörelse med samma hastighet och i samma riktning om det inte påverkas av en obalanserad kraft. Vad som saktar ner en cyklist eller simmare är motståndskrafter orsakade av luft och vatten, respektive. Ligga på rulle kan minska motståndskrafter möter när du simmar eller cyklar, vilket gör dig mer effektiv.

crawl simma, simträning

Drafting vid simning

För att få den mest effektiviteten vid simning, ligg på rulle bakom fötterna på simmaren framför. En studie som publicerades i juli 2003 i tidskriften ”Medicine and Science in Sports Exercise” undersökte de bästa positionerna för att ligga på rulle. Studien undersökte både att ligga på rulle bakom och bredvid simmaren i ledningar. De fann att ligga på rulle minskade mest, med 20 till 21 procent, när du simmar 0 till 50 cm bakom en annan simmare. Att ligga på rulle lateralt, som när du simmar bredvid en annan simmare, var mest effektivt när du är 50 till 100 cm bakom simmaren som är i ledningen, men minskade bara motståndet från 6 till 7 procent.

Ligga på rulle i cykel

Ligga på rulle i cykling gynnar hela klungan, men minskningen av ligga på rulle upplevs av en cyklist beror på positionen i flocken. Den andra cyklisten i djupgående känner en minskning med 21 procent. Den tredje och därpå följande cyklisten möter en minskning med 27 procent. Dessutom får faktiskt ledningscyklisten en fördel av att ligga på rulle. Skillnaden är liten, en ändring av luftmotstånd från är 0,277-0,285. Ingen sådan förmån har rapporterats i simning.

Översättning till fart

Ligga på rulle i simning och cykling leder till minskningar i draget på upp till 21 och 27 procent, respektive. Detta kommer inte innebära tider som är 21 till 27 procent snabbare, dock. Ligga på rulle ökar med kvadraten på hastigheten, vilket innebär när du kör snabbare, känner du att draget ökar exponentiellt. I 2004 års Tour de France, kunde Armstrong slutföra ett individuellt tempolopp med en medelhastighet på 49,39 kilometer i timmen. I jämförelse, cyklade Armstrong med ett lag på nio cyklister med en snittfart på 53,71 kilometer i timmen. Det är bara sex procent vinst i hastighet, trots en minskning i draget på 27 procent.

Triathlon

Triathleter, som tävlar i öppet vatten och simmar innan cykling och löpning, har möjlighet att drafta under simningen. En andra studie 2003 studie publicerad i tidskriften ”Medicine and Science in Sports Exercise” rapporterade att drafta under simningsdelen av ett lopp förbättrar en triathlets prestanda under cykeldelen av loppet. Studien fann att cykeleffektiviteten ökade med 4,6 procent efter att ha sim-draftat.

Källor


Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

180
7 delningar, 180 poäng