Skip to main content

Användarvillkor

Dessa användarvillkor anger regler och föreskrifter för användande av Wolbers webbplats.

Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor till fullo. Fortsätt inte använda Wolbers webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Dessa användarvillkor kan komma att ändras utan förbehåll – kontrollera denna sida regelbundet.

Definitioner

Följande terminologi gäller för dessa Användarvillkor och alla andra avtal och policys:

  • “Företaget”, “Oss”, “Vi”, “Wolber” och “Wolber.se”, syftar på vårt företag.
  • “Användare”, “du”, “dig” och” din”, syftar på dig, den person som använder denna webbplats och accepterar Företagets användarvillkor.
  • Varumärken listade på wolber.se, syftar på både tredjepart och oss själva, eller antingen tredjepart eller oss själva.
  • Tjänster, produkter och butiker som omnämns på wolber.se tillhör respektive företag. Wolber fungerar som en mellanhand/plattform genom vilken användare kan hitta produkter/tjänster/butiker som i vissa fall går att köpa/ladda ner hos en tredje parts applikation för e-handel. Användare kommer att vara föremål för e-handelns egna användarvillkor och relaterad integritetspolicy när de köpt någon av dessa produkter/tjänster/butiker. Vi har inget ansvar för integritetspolicys eller -metoder för tredje parts webbplatser.

Varje användning av den ovanstående terminologin eller andra ord i singular, plural, med stor bokstav och/eller han/hon eller de, ses som utbytbara och därför som refererande till det samma.

Friskrivning

Alla råd, recensioner och uttalanden som tillhandahålls på Wolber.se är endast avsedda för underhållning. Medan informationen som tillhandahålls på Wolber.se är tillämplig på författarna baserat på deras erfarenheter, kan dessa samma förväntningar inte överföras till någon annan individ under några omständigheter.

Författarna som bidrar till Wolber är inte certifierade på något sätt för att ge hälsoråd eller vård och accepterar inget ansvar för personer som försummar denna ansvarsfriskrivning. Dessutom är alla kommentarer som skickas till Wolber.se menade för underhållningsändamål, trots existensen eller icke-existensen av rimliga begrepp.

Informationen på denna webbplats speglar inte nödvändigtvis synpunkter eller åsikter från Wolber. Informationen är endast avsedd för underhållningsändamål och utgör inte professionell, medicinsk eller hälsovårdlig rådgivning eller diagnos och får inte användas som sådan. Rankningarna på denna webbplats är inte baserade på någon oberoende vetenskaplig testning. Informationen på den här webbplatsen granskas inte av en sjukvårdspersonal och kan endast användas på egen risk. Rådgör alltid med din läkare innan du använder eventuella kosttillskott, hälsokost eller annat konsumerbart som du läst om på denna webbplats.

Innehållet på denna webbplats har inte skrivits, granskats eller godkänts av en läkare, näringsrådgivare eller kvalificerad sjukvårdspersonal och ska därför inte användas för att förhindra, förebygga, diagnostisera eller behandla sjukdomar eller andra problem. Wolber tar inte ansvar för några åtgärder som vidtas efter att ha läst denna information och tar inte ansvar för om man missbrukar tillskott eller annat konsumerbart som går att läsa om på denna webbplats.

Du måste läsa och följa anvisningarna på etiketten för varje produkt du köper. Tala alltid med din läkare innan du tar någon av de produkter som går att läsa om på denna webbplats.

Innehåll

Wolber har utarbetat denna webbplats och kommer noggrant och omsorgsfullt att hålla den uppdaterad. Vi ger dock inga löften eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller informationens korrekthet eller fullständighet på denna webbplats, och vi avsäger oss allt ansvar vid användningen av denna webbplats. Inlägg från tredje part representerar upphovsmannens åsikt och är inte nödvändigtvis vår. Vi kan göra ändringar på denna webbplats när som helst utan anmälan, men vi tar inte något ansvar för att uppdatera den. Alla användare samtycker till att besök på och användning av denna webbplats och dess innehåll sker helt på egen risk. Varken Wolber eller någon annan part som har deltagit i att skapa, sätta upp eller leverera denna webbplats kommer att på något sätt vara ansvariga för skada som uppkommit till följd av besök på, användning av eller oförmåga att använda denna webbplats, eller några felaktigheter eller brister i innehållet i denna.

Reservation för felaktigheter

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på sajten, och det är ditt eget ansvar att kontrollera och läsa villkoren för eventuella rabatter, erbjudanden eller liknande. Vårt mål är givetvis att den information som presenteras på sajten skall vara så aktuell och tillförlitlig som möjligt, men det är inte alltid vi hinner med att uppdatera då villkor kontinuerligt förändras.

Varumärken och upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats, såsom företagssymboler och logotyper, vårt firmanamn och våra varumärken samt texter, publikationer, nyhetsbrev, artiklar, åsikter, protokoll, meddelanden, synpunkter, grafik, bilder, HTML-kod, mediafiler, javascript-kod och val och uppställning av information (”material”) är skyddat av upphovsrätt och annan immaterialrätt under både svensk och utländsk lag. Förutom när det gäller att ta kopior och ladda ner innehåll för uteslutande personligt, privat och icke-kommersiellt bruk krävs uttrycklig, skriftlig tillåtelse av Wolber för all användning, reproduktion eller vidarebefordran av särskilt innehåll eller hela sidor. På lagliga eller godkända kopior måste alla kungörelser om upphovsrätt och annan äganderätt som finns i originaldokumentet vara kvar. Otillåten användning av material kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes-, patent- och övriga lagar. Vid citering skall du tydligt ange källan samt länka tillbaka till denna.

Lagar och regler

Kom ihåg att aktuella lagar och regler kan variera från region till region vad gäller handel på internet, och det är ditt eget ansvar att kontrollera aktuella regler i den region där du befinner dig. För aktuella regler för dig som handlar från Sverige ber vi dig att kontakta lämplig myndighet för rådgivning gällande lagar, regler och rättigheter.

Länkar till tredje part och annonslänkar

Wolber tillhandahåller länkar till andra webbplatser samt e-postlänkar som kontrollerats innan de medtagits. Dessa länkar erbjuds i första hand för att underlätta för dig. Webbplatserna har utvecklats oberoende av varandra och kontrolleras av tredje part och därför tar Wolber inte på sig ansvaret för informationens korrekthet eller fullständighet på dessa webbplatser. Medtagandet av länkar ska inte tolkas som att Wolber stöder dessa webbplatser, och när du beslutar dig för att besöka länkade webbplatser som tillhör en tredje part gör du det helt på egen risk. Vi har inget ansvar för integritetspolicyer eller -metoder för tredje parts webbplatser. Om vi får kännedom om att en sådan webbplats från tredje part har olagligt innehåll kommer vi skyndsamt att ta bort länken. Den information som gjorts tillgänglig på Wolber.sekan innehålla direkta eller indirekta hänvisningar till produkter, program eller tjänster som kan vara reklam i form av annonslänkar. Det innebär att Wolber kan motta en provision baserat på ordervärde.

Medicinsk & hälsorelaterad information

Wolber.se och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott eller hälsokost över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om du använder läkemedel eller tillskott som ges av en läkare eller fått recept, måste du rådgöra med läkaren eller en lika kvalificerad sjukvårdspersonal innan du använder något kosttillskott. Om du genomgår medicinska terapier ska du rådgöra med din respektive terapeut eller vårdpersonal om eventuella interaktioner mellan din behandling, eventuella läkemedel eller dieter och eventuella kosttillskott eller metoder som finns på wolber.se.

Wolber.se tar inget ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt länkade sidor och tar inte ansvar om man missbrukar tillskott. Wolber.se och dess redaktörer garanterar inte att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa även vid de korrekta doserna och tar därmed inte ansvar för några biverkningar från tillskott eller metoder som presenteras under domänen wolber.se.

Denna webbplats innehåller allmän och specifik information om olika tillstånd och hur de behandlas eller kan förebyggas. Sådan information erbjuds enbart i informationssyfte och är inte avsett som ett substitut till råd från en läkare eller annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Du ska inte använda informationen på denna webbplats för att diagnostisera sjukdomar eller fysiska problem eller för att förskriva eller använda något läkemedel, kosttillskott, eller annat konsumerbart som eventuellt presenteras på denna webbplats. Det är viktigt att du endast litar på råd från kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller din specifika situation. Kosttillskott och/eller annat konsumerbart säljs ej i syfte att ha någon medicinsk effekt, hela och läka skador och sjukdomar, eller att ersätta läkemedel eller en normal sund kost. Är du osäker rådfråga läkare innan användning.

Informationen på den här sajten ska inte användas som medicinska råd eller löften. Om du lider av ohälsa så ska du kontakta en läkare eller annan professionell inom vården som kan undersöka dig och hjälpa dig att bli frisk igen.

Inga anbud eller uppmaningar

Ingen information som ges på denna webbplats utgör anbud eller uppmaningar till köp eller överlåtelse av, handel eller affärer med Wolber eller tredjepart.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar via mejl om vi innehar denna, men kan inte garantera detta.