Ansvarsfriskrivning

Begränsning av ansvar

Wolber.se är en fristående rekommendationstjänst och ansvarar ej för avtal eller eventuella konflikter mellan butiker och kunder. Wolber.se kan inte krävas på någon slags ersättning och vi reserverar oss för eventuella skrivfel på sidan. Vi kan inte heller ses som delaktiga i någon slags tvist som kan uppstå mellan kunder och butik. Om du vill läsa allmänna villkor för en specifik butik ber vi dig att besöka deras hemsida.

Alla råd, recensioner och uttalanden som tillhandahålls på Wolber.se är endast avsedda för underhållning. Medan informationen som tillhandahålls på Wolber.se är tillämplig på författarna baserat på deras erfarenheter, kan dessa samma förväntningar inte överföras till någon annan individ under några omständigheter.

Författarna som bidrar till Wolber.se är inte certifierade på något sätt för att ge hälsoråd, vård, professionell eller medicinsk rådgivning, och accepterar inget ansvar för personer som försummar denna ansvarsfriskrivning.

Betygen och produktplaceringarna på denna webbplats är inte baserade på någon oberoende vetenskaplig testning. Informationen på den här webbplatsen granskas inte av en sjukvårdspersonal och kan endast användas på egen risk. Rådgör alltid med din läkare innan du använder eventuella kosttillskott, hälsokost eller annat konsumerbart som du läst om på denna webbplats.

Innehållet på denna webbplats har inte skrivits, granskats eller godkänts av en läkare, näringsrådgivare eller kvalificerad sjukvårdspersonal och ska därför inte användas för att förhindra, förebygga, diagnostisera eller behandla sjukdomar eller andra problem. Wolber tar inte ansvar för några åtgärder som vidtas efter att ha läst denna information och tar inte ansvar för om man missbrukar tillskott eller annat konsumerbart som går att läsa om på denna webbplats.

Du måste läsa och följa anvisningarna på etiketten för varje produkt du köper. Tala alltid med din läkare innan du tar någon av de produkter som går att läsa om på denna webbplats.

Reservation för felaktigheter

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på sajten, och det är ditt eget ansvar att kontrollera och läsa villkoren för eventuella rabatter, erbjudanden eller liknande. Vårt mål är givetvis att den information som presenteras på sajten skall vara så aktuell och tillförlitlig som möjligt, men det är inte alltid vi hinner med att uppdatera då villkor kontinuerligt förändras.

Inga anbud eller uppmaningar

Ingen information som ges på denna webbplats utgör anbud eller uppmaningar till köp eller överlåtelse av, handel med eller affärer med Wolber.se eller tredjepart.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar.