Aerobisk vs. Anaerobisk träning för män (Fördelar & Nackdelar)

2 min


187
8 delningar, 187 poäng

Aerobiska övningar är aktiviteter i låg till måttlig intensitet som du utför under längre tidsperioder, medan anaerobiska övningar är högintensiva aktiviteter som du utför under kortare tidsperioder. Båda sorters övningar erbjuder fördelar och nackdelar, med aspekter som du kan kombinera till en bra träningsrutin för att nå dina personliga fitnessmål och maximera din fitnessnivå. Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett nytt träningsprogram om du inte har tränat på länge, eller om du lider av kroniska hälsoproblem.

Aerobiskt

Termen ”aerobiskt” betyder ”med syre”. Aerobisk träning sker när musklerna använder syre för att bränna fett och glukos. Aerobisk träning angriper det kardiovaskulära systemet – hjärtat och lungorna – genom konstanta, rytmiska rörelser i de stora muskelgrupperna. Simning, cykling, löpning, och gång är ett par exempel på aerobiska aktiviteter.

Anaerobiskt

Termen ”anaerobiskt” betyder ”utan syre” och är träning som innebär ett energiutbyte i kroppsvävnaden, som inte är beroende av syre. För att ett sådant utbyte ska ske måste musklerna uppleva en kort period högintensiv aktivitet för att aktivera den anaerobiska metabolismen där antingen kreatinfosfat eller glykogen används som energikälla. Övningar som viktlyftning, spurtar och hopp är ett par exempel på anaerobiska övningar som tränar musklerna för att prestera bra under högintensiva, korta träningsperioder.

Aerobiska fördelar och nackdelar

Aerobiska övningar förbättrar ditt kardiovaskulära systems tillstånd, som kan minska risken för att utveckla hjärtsjukdomar. Aerobiska övningar kan också sänka ditt blodtryck, förbättra lungornas funktion, hjälpa till att kontrollera vikten, och öka ditt HDL (den ”goda” kolesterolnivån). Du är också mer benägen att bränna mer fett med hjälp av regelbunden aerobisk träning än med anaerobisk träning. Trots dess många fördelar bygger aerobisk träning inte muskelmassa snabbt. Du kan också behöva begränsa din aerobiska träning om du regelbundet blir andfådd under normala aktiviteter, eller har en historik av andningsproblem.

Anaerobiska fördelar och nackdelar

Anaerobiska övningar kan hjälpa musklerna växa sig starkare, medan kroppsfettet minskar. Genom regelbunden, anaerobisk styrketräning stimulerar du musklerna, uppmuntrar kroppen att bygga muskelmassa, och ökar bendensitet. Du utvecklar muskler mycket snabbare med anaerobisk träning än med aerobisk träning. På grund av den höga intensiteten som kroppen och sinnet utsätts för under anaerobisk träning kan ett överflöd av anaerobisk träning leda till utbrändhet och muskeltrötthet. Anaerobisk träning bygger inte heller uthållighet.

Källor

Vanliga söktermer:
  • anaerobisk löpning


  • Hälsa är livsviktigt, sprid ordet!

    187
    8 delningar, 187 poäng