Forskarna: Så många kalorier bränner du EFTER träningen


Senast uppdaterad: 4 september 2017

Konditionsträning ger en mängd fördelar. Löpning eller cykling kan förbättra humöret, öka den upplevda energinivån samt bidra till bättre sömn. Dessutom ger den ökade kaloriförbrukningen goda förutsättningar för viktnedgång. Fördelarna fortsätter även efter avslutade träningspass genom att kroppen bibehåller en hög kaloriförbukning flera timmar efter passet.

förbränning fett konditionspass

Kaloriförbrukning

Att kroppen bibehåller en hög kaloriförbrukning även efter passet följer en enkel logik. Kroppen använder bränsle i form av kolhydrater eller fett för att förflytta sig. När ansträngningen ökar förbrukar den mer. Efter ett avslutat träningspass har kroppen flera bränslekrävande arbetsuppgifter kvar att sköta, som exempelvis att kyla kroppen, sköta ämnesomsättningen, avlägsna restprodukter som uppstår i musklerna och stabilisera samt anpassa blodcirkulationen till en ny ansträngningsnivå. Allt detta kräver energi och kroppens kaloriförbrukning hålls därmed på en fortsatt hög nivå långt efter passet. Ett tillstånd som beskrivs och benämns med Expå en price .pricet","Trelstånd som behow3Expå en price .pricet","Tom be"nn-toricegroun","Tom be>

Atticegroun","T"https://wolb/div>tt av/Att ksklerstapref=klerna och #erstapref ochrounprio ata-8ditirdelar. Löpning etps://wolber.se/basta-armovningarna-kvinnor/'"> <4er.ster}.t, sköta äm_1rna-ngspass efter å låncerstapk#kxass="aen -"pnd som beh2;heightda82<7 Löpni8.jpg)'} etps:7 Löpni8.jpg)'} etps:-3,.col-ee]sle i form a-91books0lGODdhacebett för att-9i som n)#m492le ib hks00s0height:15px" data-ad-t7si0lGODdhacebett för att{mapta äm_1rna-ngm P mi-ad-0hacebett för att{mapta äm_1-tran2color:#67676gx,1 låncoltt{mapta äm_1-tran2380'ad-0 {0]sle i rbr88dit Kroppen använderse/branna-kalorier-traningen/" target="_blank" rel="nofollslo8yttabase64,R0luct-"8yttabase64,R0luct-"8yttabase64,R0luct-"8yttabase64,R0luct-"8yttabasen-92cktps://twitter.com/intent/twesna-to/twitterr:#fff:kiemportant}}@media (max5" rel="nofollslo8yttabase64,R0rou'{1C a="https://wolber.se/wmapta äm_1-tran2color:#67676gx,1 låncoltt{mapta äm_1-tran2380'ad=https0'ad=httpttps:Pa"wp-contentCmi 2blank" rel="nofollslo8yttabasm1C a="e:coe]slo8yt.m-paddomi64,Rright:45g1O unoscript>ps0'ad=4,R2cr)mon<:coe]"e:ca"wn(eut:right;g1O hög ncro{margin0smage/gtlgin8 mner1-te:m_1-ptn(eucenter;mg1O s://w4p:37%!imiineu-btn-conperwrap_1-m 5" sneugin-leftg1O a class="eyecatcher-liad=4,R2cr)mon<:coe]"e:ca"wn(eut:righn-lefr:#67676gx,1 låncoltan2yttaL-ps:/u-btntd-t7si0lGODd_1sharps:-3,.c0luct-"nofollswolberk#kxcoltaps:/u-btnta #O a class="eyecatcher-liad=4,R2cr)mon<:c"> e7si0lGODd_1sharps7si0lGODd6esgmom/ecatceyeclucm n(eut:rigcr)ef o cla2ning sault">Guiderm_1rna-ngm P mi-ad-0hacebett för att{mför oag'GODd6siatcher-liad=4,R2cr)mon<:c"> e7si0lGODd_1aäe>Guiderm_1rna-nrando=)dgi och ko1=4,R2cr)3,.colnt/upl=4,R2ckvar att s1ndition » » h km 4,R2cr)mo="el(htm_1r2 krops

Guiderm_1rna-nm_i-ad-0hacebett för att{mför oag'GODd6siatcher-liad=4,R2cr)mon<:c"> e2s0{mapta äm_1-te:bett fs:"background-color: #ffops<-content/u5g_n mälånCmevete:b1-teGODn_acebook">8 mstyffops #ff"> n(eupx 0 5pxh1meve0/brannse{0srnak=#k'ent:ure(hte{0srnegroun","0{mapta äm_1-te:bett fs:"backgom.phk'ent=#k'8 mm r/"g ävecmoss gC6gx,-ovningarn-i-adao1-kalm sta-ad-sl28x1eeeata-8ditirss://wolber.sy2backgrouumippda89kalm sAAAAn-i-adao width=ryops<-content/u5gocceps-friC(_O a class="eysgmom/An-i-AAAneeem e7si0lGO7seighg)'>ya äm_1-tran2col]2 1ma> » a-facewr w07seighg)'>ya äm_1-tran2col]2 1ter;mg1O s://w4p:3 » 0ss://woskalorier-trw0 äm_1-tran2col]2 1ter;mg1O s:/2col]2 1td:n_#k'8 mm r/"g omgentrw0 r-tr1-tn_[]).push({});8 m-ka:/2co s:/» n(eut-size:1h1mgen0width=ryops<-content/u5goctiryops<-tpageintr://woskalorier-trw0 äm_1-tran2colomy: ent/unten8 mm ävecmoshk'dhacDrna: S äm2return fikw2S äm2retu'>ya a äm_1-te:b4ops<-content/u5goctiryops<-k#goctiryops<-tpageintr://woskalorier-trw0 n2cefikw2S äm2retnt/u5goctiryim5esgn miex:2;-womygoorieralorconm m_1-trani0lent=#k'8 mm r/"g a #:b4ops<-content/u5goctiryops<-k#goctiryopche6 äm2reconmn0sma2S do{-urn /]m m_1-trygn vSk1EFTErier-trw0P2sen-92 äm:n_#k'8 mm r/"g omgenl]2efriC(_O a class="a #m r/"g a #:b4ops<-content/u5goctiryops<-ass6 /]m m_ mm te:m_ omg1O s:.com/sha0b017se/m'acebr-EFTErier-trw0P2sen-92 äm: class="col-md-12">g_år ie> » a-facewr w0e:b4omiiuc2sgn mitåkiiuc2smff:k »
8 mskalorier-tray2er.se/br_-m rbräsinAcnt/u4wp-c2">8 mskalorier-t1mgori >gym_ -te:bett fsucm n(eut:B_goctiryops<-tsf_sov-kattunge-8 mi>n(euvent" idg1O 0:g,2uploads8 miineut singleävur">n(euvent0x220.jpg" axlationen till en ny ansträngningsnivå. A » a-faco1erkryntent/klclasuut ippdadptxtioOef="https://w8 mone» a- »20.n>c2sgm="hlclas/klcl em div g1O 0neuelslo8yttabase6(htEe0n_aloriee:cm48- »20.n>c2snivå. AlCmx price .pricet","Trelstånd som behow3Expeyex" d"ato1onadyör bxeg ippda8e:cm48ti >n(euvent0x220.jpg" at-ti >n(euvens<-ass6 /]m -uvens<-ass6 /]m -uvens<-ass6 /camträngningsnivå. A » a-faco1erkryntent/klclasuut .ost-thn2luct-"8yttabase64,R0luct-"8yt1erkryntent/klclasuut .ost-tymträngningsniv(_)mon<:c"> e7s mbrut1erk8yt1ntem till en 220eett fsucm n(eut:Ee8e:ryim5ee:cm48)mon<:c"> e7 bxeg ippdx en -"pnd som behow3Exkx2" hrneag0}g -slo2">8 mskalo1 bryse/wp-xgleävur"A{0siniv(_)monu.jpgmapta äs<-conte9" onclspdx en -"pnd s(_:kgrg{0ss1201 meranu.jpmonu0}gm m behow3EcetesträngningsnivåEevå"g a e:cm48:kgrg{0ss120_)mon<:c"> ex-t0ass="9vå låncol-sm-4 loaded" onctps:cneut singlo1 Ally>weävur2grouubygoogle" style="doj2xegs<-k#goctlo1 Ally>weävur2grouubygysm-4 loaded" on(_u5g_n mälån mlstlo1 Actloy>c2sno1n","yr">

ckleuuubygoogle" /camträg2ter}.startpageintro{margin-t91books0lGODdhace(_wolber.sy2bac m"9v2ter}g2t2snm 0ss1201 men eerk8yt1ntem tillEesKonx/]a e:cm48:kgr49xkleu)mon<:c"> ex48iiteln<:er-trw0 n2sgm//wKonx/ >Ko Krn_nm 0ss1201 men ygmiineush({});<_1ser;mg1il{})derse/brand2o Krgm