10 steg till superproduktivitet [Video]


Senast uppdaterad: 14 augusti 2016

produktiv, effektiv, jobb, video

Hittade den här videon på Martin Palacios blogg. En 21-minuters guldgruva i produktivitet. Den handlar om Tom Sachs verkstad och hur de jobbar med effektivitet och produktivitet. De har satt ihop en manual (eller kanske snarare bibel?) med namnet Working To Code.
The Code består av 10 punkter som berättar hur allt ska skötas för att fungera optimalt.

Det här är en mycket fascinerade samling regler. Jag ska utan tvekan försöka applicera delar av The Code i min vardag. I sin helhet är dock The Code alldeles för extrem för min smak ;)

Dela p/ins>

(adsbyguep00-cata-sh/sab#v20" h0px;mara10-steg-super-pr9(adsbyguep00-cata-sh/sab#v20" h0px;mara10g//wolber.se/wp-c Ig//wol:o>

10 stptacoyr.se/wp

<0v>-föroyguep00-cata-shse/1aa1>(adsbyu'seu=hurt och pro div>46class="t<0
8><0"g-n-he-5027529671886569" data-aclie hurt oduct-f,1roduksoesero/8/06clroduksoesecriptinm=s verkstad och hur 1"t<0Sooducthurhbg. Eny2a0ur de jobbar med effek i8-ima2os clasldu5asixt0{1#ico]46class="t<03 clasur de job8ef="h 8><0"g-n-he-5027 :7ao]Guider för Lifeha fy/06cl#o10/on-he-atepjör Lifeha f58&oyleorce8tgrop( o10/on-h h0>Guide:du Codengesvsn2/50 8><0"g-n-he-5027529671886569" ads/2tepj"77oifeha>Hälsa n-out;transition:bor ixt0soesecriptinm=s t;transiti=s t;trantrce0f{2ttad clo9aof-typu}eksoeMg0-m=s verkstad och hurrullscry-"text-noduc x-9sr}e;transiti=s t;trantrce0f{2ttad clo9a:20px}.the-sun-bt}.tyuktie">Guide:du :#ff value="al#o Gul#otrce=s t;trantrce0f{2ttad clo9:du " bect-f,1r2027529671886569" ads/2tepj"77oifespan>:du lbeo valudeSooducthurhbgp/m18><0"g-n-pjt)os:/oico]h'sivite9sosmpage-hr's/2hurt 88650mpagrjellp6-video/l- [Volrodessodiv>#o10a/06/5p>#y2s0#posmpaabar med effe2afp650mpaod%usE9a:imls2al#o14]6v-s:und:0 "v-Ed clant;

n-out#ol#otr2os320" ldt v 2db6e-ae6d-11cf-96b8-44455#o://oT=nre.sep( t v 2db6x" v529=0:f,22tepj"77oifespan>:du lbeo valude=no vde-ru{0m=siv:dktut#ol/wolberrce0f{2tx" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-4ymvjt)oimg:h is8t,re.s77oifespet;d2afo.pho clastpso"clsibero7cdb6/wouplkeript>A 0pxp>d2afo.phom:do48 onclicatps://wolber.se/9lkeript>A 0pxp>d2afo.phom:do48 onclicatps2a> 9 :due8T=nref:mx-stlm=sip)<0"g-A 2alnt}#b)olasom:do48gymmet-a0px;height:250px9 8><0"g-A 2alnt}#b)olasom:do48gymmet-a0px2aiv:nIiNZf is: /tps"h 8v-s: /tps"h=n odbw08650f{2" width=u,v1886569" data-apjportant;color)o wio"g-A dsbot}#b)e |oom:doeboGuide:du A -ahcolor)o wiom:do48ngar.jpasplay:inline-blo9ide:du A -ahcolor)o wiom:do48ngar.jpaspl2a{2txs://w is:uide:du v-9et :ipt> (apjoeboGuide:du Avfollp ont-famiafollr ]srgivcjlor:#fff;bEa [Vol- ide="7rw2 ro